Oplevering & Nazorg

’’Onze integrale ontwerpvisie & aanpak zorgt voor synergie en daarmee een gecontroleerd en gestroomlijnd bouwproces.‘‘

Oplevering & Nazorg

Natuurlijk controleren we voor de oplevering of u als opdrachtgever krijgt wat u heeft gekocht. Dit doen we door middel van een kritische opname met een staat van bemerkingen en advies of u kunt opleveren. Wij kennen de bestekken en weten wat u mag verwachten van de leveranciers.

Ook het maken van een theater is mensenwerk. Indien er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, staat PBTA de opdrachtgever bij om die gebreken goed te verhelpen. Nazorg is belangrijk en wij blijven betrokken totdat ook u helemaal tevreden bent.

U kunt via deze link terugkeren naar de hoofdpagina “Wat doen wij?”. Hieronder vindt u ook een overzicht van onze diensten.