Onderhoudsadvies (meerjaren onderhoudsplan)

’’Onze integrale ontwerpvisie & aanpak zorgt voor synergie en daarmee een gecontroleerd en gestroomlijnd bouwproces.‘‘

Onderhoudsadvies (meerjaren onderhoudsplan)

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten van podiumgebouwen is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van de onderhouds- en vervangingskosten tijdens de exploitatie. Dit geldt natuurlijk eigenlijk voor alle theaters e.d. Ten behoeve hiervan stellen wij een meerjaren onderhoudsbegroting (MOB) op.

Een goede MOB bevat de jaarlijkse kosten van onderhoudskosten, afschrijvingen, vervangingsprognoses van apparatuur, installaties en bouwkundige zaken, inventaris e.d. Per onderdeel wordt een analyse gegeven van aantallen en eenheidsprijs en welke bewerking (vervangen of revisie/onderhoud) na welke periode dient te gebeuren. Door onze jarenlange theaterervaring staat ons hiervoor over een vrijwel onuitputtelijke bron van gegevens ter beschikking.

U kunt via deze link terugkeren naar de hoofdpagina “Wat doen wij?”. Hieronder vindt u ook een overzicht van onze diensten.