Projectenlijst

Download referentielijst (.PDF)

Beschrijving diverse projecten in Nederland en België

De volgende projecten, die met ons advies zijn of worden uitgevoerd, willen wij hieronder met name noemen. Onze werkzaamheden betreffen een volledige opdracht op het gebied van akoestiek, bouwfysica en theatertechniek (programma van eisen, ontwerp, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding e.d.).

Schouwburg De Kampanje te Den Helder. In het kader van herhuisvesting van Schouwburg De Kampanje wordt een aantal gebouwen in Den Helder herontwikkeld. Vanaf zomer 2012 vindt het Ontwerpproces plaats om een up-to-date theater- en evenementenzaal te realiseren. Opening in september 2015.

Kunstenpand Z en Internationaal Congrescentrum Rotterdam. Nieuwbouw ter vervanging van oude Theater Zuidplein en huisvesting van nieuwe centrale bibliotheek Rotterdam-Zuid.

Zuiderstrandtheater te Den Haag. Theater met een oppervlakte van 5.236 m2  als tijdelijke vervangingvan Lucent DansTheater en Dr. Anton Philipszaal tijdens de bouw van het Spuiforum op de huidige locatie. Architectonisch ontwerp van Elzevier & Mauve Architecten. Oplevering was in september 2014.

Energiehuis te Dordrecht. Twee popzalen, een kleine theaterzaal, een muziekzaal en een multifunctionele zaal in de grote Machinehal 3 van de voormalige Energiecentrale; in de kelder geluidgeïsoleerde popoefenruimten. Architect: Jonkman & Klinkhamer te Amersfoort. Stichtingskosten ca. € 40 miljoen, waarvan ca. € 4,8 miljoen theatertechniek.

Renovatie Theater te Kerkrade. Renovatie/revitalisatie van het Wijngrachttheater (1976). De theaterzaal met 640 zitplaatsen en toneeltoren is in 2003 met ons advies voorzien van een geautomatiseerde trekkeninstallatie; voorts zijn de prosceniumzone gerenoveerde (orkestbak, toneelopening) en is voor klassiek concerten een ophijsbare orkestkamer in de toneeltoren geplaatst. Sinds medio 2013 wordt een allesomvattende renovatie van het theater voorbereid, waarbij o.a. de meeste theatertechnische installaties worden vervangen. De computersturing van de trekkeninstallatie wordt door een nieuw systeem vervangen, dat voldoet aan de veilgheidsnormering volgens IEC-NEN-EN 61508, SIL 3. Het budget theatertechniek bedraagt ca. 1,8 miljoen. De verbouwing wordt uitgevoerd in de periode mei 2014 tot zomer 2015.

Renovatie Stadsgehoorzaal te Kampen. Multidisciplinaire aanpak onderverdeeld in 3 fasen.

Fase 1 (2012): Restyling van één van de twee monumentale foyers. Oplevering zomer 2012. Verbetering van de klimaatregeling en aanpassing van de brandveiligheid van het gebouw aan de huidige eisen. Fase 2 (2013): Restyling van het achterhuis (of: backstage) Oplevering: zomer 2013. Brandveiligheid en bijhorende compartimentering in het pand te bewerkstelligen. De opdracht ‘backstage’ bestond eruit een goederenlift in het pand te realiseren, om de enorme zolderverdieping bereikbaar te maken voor opslag- en werkplaatsfunctie. Fase 3 (zomer 2014 en 2015): Restyling van het voorhuis (entree, publieksruimten en kantoren)

Natlab te Eindhoven. Inpassing van 4 filmzalen met resp. 48, 64, 36 en 45 stoelen, een foyer, een auditorium met 130 stoelen, en een podiumzaal met 178 stoelen met inschuifbare tribune, in voormalig natuurkundig laboratorium van Philips. Kosten 14 miljoen euro. Architectonisch ontwerp is van N-architecten te Maastricht. Opgeleverd najaar 2013.

Flora Theater te Boskoop. Restauratie en functieherstel van het uit 1935 daterende theatergebouw (rijksmonument). Een vlakke-vloerzaal met een grand café. In deze zaal is het uit de voormalige VARA omroepstudio afkomstige bioscooporgel herplaatst. De zaal heeft bijna 350 zitplaatsen. Het theater concurreert niet met de grote theaters in de regio; het Flora theater is een uniek podium. Een podium dat plaats biedt aan professionele artiesten, lokale verenigingen en amateurgezelschappen. Het Flora theater heeft een theaterzaal met bijna 350 zitplaatsen. De zaal

Nieuwbouw DeLaMar te Amsterdam. Nieuwbouw met twee hoogwaardige theaterzalen en twee multifunctionele oefenzalen. Zaal 1 (Wim Sonneveld Zaal) heeft 950 en zaal 2 (Mary Dresselhuys Zaal) heeft 600 zitplaatsen. Stichtingskosten 50 miljoen euro. Geopend: november 2010; opgeleverd voorjaar 2011.

 

 

Nieuwbouw Cultureel Kwartier “De Nieuwe Kolk” te Assen. Vervanging van het gesloopte theater De Kolk door een cultuurcluster, waarin zijn opgenomen: 1.    Theater, Grote zaal 850, Kleine zaal 250 zitplaatsen. 2.    Bioscoop: 5 zalen. 3.    Bibliotheek Biblionet. 4.    Centrum Beeldende Kunst. 5.    Cultuurportaal (centraal multifunctioneel cultureel plein). Het ontwerp is van Greiner-Van Goor-Huijten Architecten in samenwerking met De Zwarte Hond te Groningen. De realisatie is in handen van BAM Utiliteitsbouw te Groningen (Design & Build contract). Geopend: voorjaar 2012; oplevering voorjaar 2013.

Revitalisatie Theater Heerlen (stadsschouwburg) en nieuwbouw Middenzaal. Dit project betreft een volledige renovatie van het uit 1961 daterende schouwburggebouw (oorspronkelijke architecten Frits Peutz, 1896-1975 en Bernard Bijvoet, 1889-1997) en uitbreiding met een multifunctionele middenzaal. Capaciteit zalen: grote zaal 1058 (was 897), kleine zaal 154 en middenzaal 350-500 zitplaatsen (afhankelijk van de opstelling). Tevens is de middenzaal ontworpen voor popconcerten met ca. 1000 staanplaatsen. Het ontwerp is van Peutz Architecten te Heerlen. De bouw is medio 2005 gestart. De ingebruikname was medio 2007. De bouwsom was circa € 45 miljoen.

Vanaf 2010 is met advies, ontwerp, aanbesteding en begeleiding door pb|theateradviseurs het besturingssysteem van de toneelmechanische installaties vervangen; ca. € 1,9 miljoen. Het gehele proces t/m keuring en certificering is in 2013 afgerond.

Uitbreiding Theater Markant te Uden met Evenementen Accommodatie. Het gebouw bestaande uit een grote theaterzaal met toneeltoren (685 zitplaatsen; Architectuur van Herman Hertzberger, geopend 1996), is in 2010 – 2013 uitgebreid met een grote evenementenzaal. Deze nieuwe zaal is een vlakke-vloer-zaal met balkon met ca. 300 – 600 zitplaatsen (afhankelijk van de opstelling) en maximaal ca. 1.200 staanplaatsen. Theatertechniek en akoestiek zijn afgestemd op een grote multifunctionaliteit, uiteenlopend van popconcerten, amateuroptredens, feesten enz. De uitbreiding en het bestaande gebouw vormen architectonisch en ook qua indeling één geheel, alsof het als zodanig gebouwd is. De stichtingskosten bedroegen ca. € 12 miljoen. In november 2013 is het complex heropend.

Nieuwbouw Muziektheater te Enschede (Nationaal Muziekkwartier). Dit is een groot muziektheatercomplex met een grote theaterzaal met 1000 zitplaatsen en 2 popzalen, evenals pop-oefenruimten. De grote theaterzaal is tevens de thuiszaal c.q. het premièretheater voor de in Enschede gevestigde Nationale Reis Opera. Bij dit project was ons bureau verantwoordelijk voor het theatertechnisch advieswerk van het theatergedeelte (dus in dit geval geen akoestiek/ bouwfysica). Het architectonisch ontwerp is van Prof. J. Hoogstad te Rotterdam. De bouw is voorjaar 2006 gestart en het theater is in september 2008 geopend. De bouwsom was ca. 43 miljoen euro.

Nieuwbouw Theater te ‘s-Hertogenbosch. Sinds 2009 werkt pb|theateradviseurs in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de voorbereiding van de bouw van een nieuw theater. Dit theater zal het verouderde Theater aan de Parade (1976) gaan vervangen en omvat een grote theater-/concertzaal met ca. 1.200 zitplaatsen en een middenzaal/vlakke-vloer-zaal met ca. 500 zitplaatsen. Het Programma van Eisen is afgerond. Sindsdien heeft pb|theateradviseurs een verkennend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en stichtingskosten van nieuwbouw van de schouwburg op de huidige binnenstadslocatie aan het historische plein De Parade. Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de verkenning uit te werken tot een gedegen Programma van Eisen en parallel daaraan een Europese architectenselectie met ontwerpwedstrijd te houden. Het streven is dat de architectenselectie begin 2015 wordt afgerond met een ontwerpkeuze (met een belangrijke rol voor burgerparticipatie). De ingebruikname is voorzien in 2019. De stichtingskosten zijn geraamd op ca. 55 miljoen euro.

Nieuwbouw Theater Spijkenisse. De gemeente Spijkenisse realiseert een nieuw theater ter vervanging van (het inmiddels gesloopte) Theater De Stoep. Het architectonisch ontwerp is van UN Studio te Amsterdam. Het theater heeft  een grote zaal met ca. 650 zitplaatsen en een kleine zaal met ca. 200 zitplaatsen. De stichtingskosten bedroegen ca. 26 miljoen euro. De opening was op 9 oktober 2014.

 

 

Nieuwbouw De (Nieuwe) Nobelaer te Etten-Leur. Nieuwbouw van Theater- en Congrescentrum De Nobelaer te Etten-Leur. Grote zaal 750, Kleine zaal 250 zitplaatsen, bibliotheek en centrum voor kunstzinnige vorming. Het Programma van Eisen is begin 2010 door ons bureau afgerond. Totale stichtingskosten: ca. 28 miljoen euro. Momenteel vindt politieke besluitvorming plaats over de aard en omvang van een nieuw theater.

Nieuwbouw Schouwburg Cuijk, Biblioplus, en Centrum voor de Kunsten Meander in een cultuurcluster als één van de nieuwe cultuur,- onderwijs- en sportgebouwen op het te herontwikkelen voormalige Homburg fabrieksterrein: grote zaal 750, vlakke-vloer/feestzaal 250 zitplaatsen en optioneel 4 bioscoop/ mediazalen, een ROC theater/ repetitiezaal (150 zitplaatsen) en een cultureel jongerencentrum. Het Programma van Eisen van het cultuurcluster is begin 2010 afgerond. Totale stichtingskosten ca. 30 miljoen euro. Om politieke redenen is vervolgens in 2011-2012 een Programma van Eisen opgesteld voor vernieuwbouw van de schouwburg op de huidige locatie, zonder de overige culturele functies.

Nieuwbouw respectievelijk renovatie Schouwburg te Lochem. Ter vervanging van de verouderde Lochemse Schouwburg is in 2008/2009 door ons bureau een Programma van Eisen (PvE) met stichtingskostenraming opgesteld voor elk van de volgende varianten: 1.    Nieuwbouw Schouwburg aangeritst aan het nieuwe gemeentehuis. 2.    Vernieuwbouw van de Schouwburg op de huidige locatie. 3.    Overbruggingsrenovatie van de huidige Schouwburg voor verlenging van het gebruik met        10 jaar, tot 2020.

De gemeente Lochem heeft voor de laatste variant gekozen. Deze overbruggingsrenovatie is in 2011 voltooid.

Nieuwbouw Luxor Theater op de Kop van Zuid te Rotterdam. Dit is een groot muziektheater voor zowel amusementstheater als opera- en balletproducties. De zaal biedt plaats aan 1527 bezoekers. De akoestiek is erop afgestemd, dat deze voor beide functies optimaal is (variabele akoestiek door middel van ophijsbare plafondkaatsers). Deze is zeer goed ontvangen. Voor dit project hebben wij samen met de directeur en het hoofd technische dienst van het huidige Luxor Theater het programma van eisen gemaakt. De architect is gekozen door middel van een prijsvraag, waaruit het ontwerp van Prof. Peter Wilson is geselecteerd. Wij zijn vanaf het begin bij dit project betrokken geweest. De bouw is september 1998 gestart. Het theater is geopend in april 2001. De bouwsom was ca. 38 miljoen euro.

Nieuwbouw Chassé Theater te Breda. Dit gebouw omvat 3 theater- c.q. concertzalen en 3 filmzalen (capaciteit respectievelijk: 1430, 728, 298, 117, 82 toeschouwers). Het ontwerp is van Prof. H. Hertzberger. De middenzaal (728 zitplaatsen) is in het bijzonder ontworpen als grote vlakke-vloer-theaterzaal en tevens als concertzaal voor symfonische muziek en heeft als zodanig een bijzonder goede akoestische reputatie verworven. Door middel van beweegbare gordijnen en wand- en plafonddelen is deze zaal ook geschikt als theater- en muziektheaterzaal. Het theater is in november 1995 geopend (verbouwing grote zaal 2004). De bouwsom was ca. 28 miljoen euro.

Nieuwbouw Schouwburg te Hengelo. Dit theater vervangt het gesloopte gebouw en bevat een grote zaal met ruim 800 zitplaatsen plus een kleine zaal met 360 zitplaatsen. Het geheel is zeer multifunctioneel te gebruiken; de oplopende vloer met stoelen in de grote zaal kan bijvoorbeeld geheel weggereden worden (géén inschuifbare tribune). De grote zaal is voorzien van een variabele akoestiek door middel van ophijsbare plafondkaatsers. Het ontwerp is van Prof. J. Hoogstad. De bouw is gestart in december 1998 en de opening was in het voorjaar van 2001. De bouwsom was ca. 20 miljoen euro. In 2008 is de capaciteit van de grote zaal met ons advies uitgebreid naar 880 zitplaatsen, o.a. door uitbreiding van het balkon en het aanbrengen van zijbalkons (passend in het oorspronkelijk architectonisch zaalontwerp).

Nieuwbouw Theater te Lelystad. Dit theater is een vervanging van het oude Agoratheater. Het gebouw omvat in het bijzonder een grote theaterzaal met 750 zitplaatsen, een kleine theaterzaal met ca. 200 zitplaatsen en diverse multifunctioneel/commercieel inzetbare ruimten. Het gebouw is medio 2007 geopend. De bouwsom bedroeg ca. 20 miljoen euro.

Verbouwing Midi Theater te Tilburg. Verbouwing van voormalige bioscoop naar theater, repetitieruimten en mediacafé. In de theaterzaal 450 zitplaatsen, 1000 staanplaatsen. Totale stichtingskosten 6,9 miljoen euro. De bouwsom voor theatertechniek was € 740.000,- taakstellend. Het gebouw is in januari 2009 geopend.

Nieuwbouw Theater De Lieve Vrouw te Amersfoort. Verbouwing en uitbreiding Theater en Filmtheater. Theaterzaal en 3 filmzalen, totaal 416 zitplaatsen. Totale stichtingskosten 2,2 miljoen euro. Opening van het gebouw heeft in september 2007 plaatsgevonden.

Verbouwing/renovatie Huis aan de Werf te Utrecht. Aantal zitplaatsen theaterzaal 170. Stichtingskosten ca. € 189.000,-. Bouwsom theatertechniek € 175.000,- euro.

Nieuwbouw Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. Bouw van een gemeentehuis met bibliotheek en theater. Theaterzaal: 300 zitplaatsen. Opening vond plaats in het voorjaar van 2007. Stichtingskosten 18 miljoen euro.

Nieuwbouw CKC Cool te Heerhugowaard. Nieuwbouw waarin theater, muziekschool en Centrum voor de Kunsten gebundeld zijn. Grote zaal: 600 zitplaatsen of 700 staanplaatsen. Stichtingskosten 14,7 miljoen euro.

Verbouwing Westland Theater te Naaldwijk. Om het theater aan de huidige eisen te laten voldoen zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: vervanging tribunes Grote en Kleine zaal, vernieuwing apparatuur voor licht en geluid, vernieuwing vloer en plafond foyer en aanpassingen aan de dakbedekking. Grote zaal “Het Oog” 450 zitplaatsen, Kleine zaal 115 zitplaatsen. Ons advies: theatertechnische advisering m.b.t. de modernisering van het theater.

Nieuwbouw Castellum Theater te Alphen aan den Rijn. Nieuwbouw van een Theater-bioscoopcomplex. Grote zaal 766 zitplaatsen, Kleine zaal 250 zitplaatsen en 3 bioscoopzalen met in totaal ca. 300 zitplaatsen. Opening van het theater in het voorjaar van 2005. Stichtingskosten 17,5 miljoen euro.

Nieuwbouw Efteling Theater te Kaatsheuvel. In het attractiepark De Efteling is een multifunctioneel theater gebouwd met 1200 zitplaatsen of ruim 2000 staanplaatsen (popconcerten). Toneeltoren en zaal vormen één grote ruimte (ca. 1.500 m2) met uitgebreide akoestische en theatertechnische voorzieningen. Het ontwerp is van AGS Architecten te Heerlen. De theaterzaal en het toneel zijn in maart 2002 in gebruik genomen (ca. 900 voorstellingen per jaar!). De entree en foyer zijn, samen met uitgebreide horecavoorzieningen (het Uitrijk), in het najaar van 2003 voltooid. De bouwsom was ca. 30 miljoen euro.

Nieuwbouw Theater Markant te Uden. Ontwerp van een schouwburg met een theaterzaal voor 684 toeschouwers door Prof. H. Hertzberger; geopend in 1996. De bouwsom was ca. 5 miljoen euro.

Verbouwing/restauratie Theater Diligentia te Den Haag. Dit rijksmonument met een bijzonder fraaie theaterzaal uit 1853 is grondig gerestaureerd. De zaal kreeg een modern, comfortabel stoelenplan met goede zichtlijnen voor ruim 500 bezoekers. Er is een nieuwe toneeltoren gebouwd, zodat de theaterproducties volgens de nieuwe Arbo- en theatertechnische eisen kunnen worden uitgevoerd. Tevens werd de brandveiligheid in overeenstemming gebracht met de huidige regelgeving. Het ontwerp is van HTV Architecten te Den Haag. De restauratie is gestart in augustus 2002 en medio 2004 opgeleverd. De totale bouwsom was ca. 9 miljoen euro.

Renovatie Theater Geert Teis te Stadskanaal. Oorspronkelijk gebouwd in 1967 is het gebouw in 1997 grondig gerenoveerd. Installaties en inrichting zijn geheel vernieuwd; elektrische trekken, nieuwe zaalbrug, nieuw/ruimer stoelenplan en 70 zitplaatsen extra, namelijk nu 630 in plaats van 560. De verbouwingskosten bedroegen ca. 2,3 miljoen euro.

Nieuwbouw International Business School TIAS, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Dit betreft een onderwijsgebouw met een hoog ambitieniveau en omvat, naast vele andere onderwijs- en kantoorruimten, 2 grote aula’s, 4 kleine aula’s en 4 collegezalen. Het ontwerp is van Architectenbureau Storme-Van Ranst, Antwerpen. Het gebouw is medio 2002 opgeleverd. De bouwsom was ca. 10 miljoen euro.

Nieuwbouw Rotterdam International School. Theaterzaal met 120 zitplaatsen. Architectenbureau Weeda te Rotterdam.

Culturele centra (250 tot 400 zitplaatsen), met name in Bergeijk, Berlicum, Dongen, Eersel, Goirle, Hellendoorn, Maassluis, Nieuw-Vennep, Nuenen, Oostzaan, Rosmalen, Schijndel, Someren, Vught en Wanroij.

Nieuwbouw Zaantheater te Zaanstad: grote zaal 904, kleine zaal 200 zitplaatsen; geopend december 1998; bouwsom ca. 15,5 miljoen euro.

Nieuwbouw Schouwburg Deventer: grote zaal 800, kleine zaal 250 zitplaatsen; geopend oktober 1995; bouwsom ca. 13 miljoen euro.

Nieuwbouw Theater aan de Schie te Schiedam: grote zaal 704 zitplaatsen; geopend april 1998; bouwsom 8 miljoen euro.

Renovatie en uitbreiding Schouwburg Amstelveen: grote zaal 675 zitplaatsen, kleine zaal 300 zitplaatsen; opening september 2001; bouwsom ca. 4,5 miljoen euro.

Renovatie Theater ’t Speelhuis te Helmond: grote zaal ca. 450 zitplaatsen; opening voorjaar 2003; bouwsom ca. 4,5 miljoen euro.

Uitbreiding/nieuwbouw Cultureel Centrum ’t Paard te Den Haag: Groot poppodium met 2 concertzalen; geopend 2004.

Nieuwbouw Cultureel Centrum De Effenaar te Eindhoven: Groot poppodium met 2 concertzalen; geopend najaar 2005; bouwsom ca. 12 miljoen euro.

Vernieuwbouw Theater De Hanzehof te Zutphen: theaterzaal 560 zitplaatsen, geopend voorjaar 2007. Stichtingskosten 10 miljoen euro.

Renovatie/restauratie Stadsgehoorzaal Kampen: grote zaal 450 / vestzaktheater 120 zitplaatsen; geopend najaar 2005. Stichtingskosten 2,5 miljoen euro.

Verbouwing Theater ’t Kruispunt te Barendrecht: theaterzaal 500 zitplaatsen; geopend najaar 2004.

Verbouwing Theater Junushoff te Wageningen: theaterzaal 647 zitplaatsen, kleine zaal 196 zitplaatsen; geopend zomer 2006, stichtingskosten ca. 4,7 miljoen euro.

Nieuwbouw Openbare Bibliotheek Amsterdam: theaterzaal 275 zitplaatsen, geopend eind 2007.

Beekdallyceum, Arnhem: theaterzaal ca. 150 zitplaatsen; geopend zomer 2006.

Nieuwbouw AFAS kantoor Leusden: theaterzaal ca. 280 zitplaatsen; geopend eind 2006.

Nieuwbouw Multifunctioneel Zorgcentrum De Volckaert, Dongen: theaterzaal ca. 250 zitplaatsen, geopend medio 2007.

Renovatie Lucent Danstheater en Dr. Anton Philipszaal, Den Haag: zalen resp. 1000 en 1800 zitplaatsen; uitvoering zomer 2006 en 2007.

Renovatie Oude Luxor Theater Rotterdam: theaterzaal 918 zitplaatsen, heropening begin 2006.

 

Bovengenoemde bouwsomopgaven betreffen de totale stichtingskosten, prijspeil oplevering, exclusief BTW en grondkosten, tenzij anders vermeld.

 

 

Mechanisatieprojecten trekkeninstallaties

 

 1. Schouwburg De Kring te Roosendaal
 2. Theater Markant te Uden
 3. Theater De Leest te Waalwijk
 4. Theater ’t Speelhuis te Helmond
 5. Theater Zuidplein te Rotterdam
 6. Theater Congrescentrum De Nobelaer te Etten-Leur
 7. Schouwburg te Cuijk
 8. Stadsschouwburg te Brugge, België
 9. Theater Kerkrade
 10. Theater De Purmaryn te Purmerend
 11. Twentse Schouwburg te Enschede
 12. Schouwburg Venray.

 

 

Evenementencentra e.d.

 1. Nieuwbouw Brabanthallen, Den Bosch
 2. Nieuwbouw Zeelandhallen, Goes
 3. Aanpassingen IJsselhallen, Zwolle
 4. Aanpassingen Autotron, Rosmalen.Poppodia
 5. Nieuwbouw ’t Paard van Troje, Den Haag
 6. Nieuwbouw De Effenaar, Eindhoven
 7. Nieuwbouw P3, Purmerend
 8. Nieuwbouw De Waerdse Tempel, Heerhugowaard.